Vloge in obrazci

Komunalni privezi

 • vloga za pridobitev priveza v uporabo.pdf
  (PDF, 105 kb)
 • Potrdilo o prejeti pisni vlogi prosilca.pdf
  (PDF, 90 kb)
 • Vloga za spremembo priveznega mesta.pdf
  (PDF, 123 kb)
 • Vloga za zamenjavo plovila.pdf
  (PDF, 107 kb)
 • marjetica_sepa_obrazec.pdf
  (PDF, 243 kb)

Javne površine

 • 8. javne_povrsine[1].pdf
  (PDF, 62 kb)
 • 8. javne_povrsine[1] form.pdf
  (PDF, 73 kb)

Odpadki

 • Izjava_Kompostnik.pdf
  (PDF, 149 kb)
 • Dichiarazione_Compostaggio_Domestico.pdf
  (PDF, 156 kb)
 • Prijavnica_Snaga.pdf
  (PDF, 111 kb)
 • Soglasje_SEPA.pdf
  (PDF, 243 kb)
 • Prijava_Spremembe.pdf
  (PDF, 107 kb)

Gradnje

 • 1. Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo GJI.pdf
  (PDF, 107 kb)
 • 2. Vloga za izdajo projektnih pogojev za gradnjo GJI v varovalnem pasu.pdf
  (PDF, 125 kb)
 • 3. Vloga za izdajo soglasja k projektu za gradnjo GJI v varovalnem pasu.pdf
  (PDF, 125 kb)
 • 4. Vloga za izdajo soglasja za priključitev v MKČN in soglasje k izvedbi zbirnega in odjemnega mesta.pdf
  (PDF, 129 kb)
 • 5. Vloga za izdajo soglasja za priključitev v javno kanalizacijo in k izvedbi zbirnega in odjemnega mesta.pdf
  (PDF, 124 kb)
 • 6. Vloga za sklenitev sporazuma o nadzori in praznjenju MKČN.pdf
  (PDF, 132 kb)
 • 7. Vloga za izdajo mnenja o pravilnosti izvedbe priključka na javno kanalizacijo.pdf
  (PDF, 112 kb)
 • 8. Vloga za izdajo potrdila o urejenosti dispozicije komunalnih odpadnih voda iz obstoječega objekta.pdf
  (PDF, 118 kb)